Zrakové vady

V tomto oddílu Vám krátce popíšeme základní druhy zrakových vad. Nemusíte se lekát terminologie, více jak 50% obyvatelstvá trpí tou nebo jinou zrakovou vadou, ale dnes máte na výběr mnoho různých druhů korekce zraku, z nichž nejpoužívanejšími a nejbezpečnejšími jsou brýle.

Krátkozrakost (myopie)

Krátkozrakost je vada lomivosti oka, kdy optický systém oka neláme ostrý obraz na sítnici, ale před ni. Člověk s takovouto vadou nevidí ostře do dálky. Vidění do blízka může být ostré, souvisí však s výší krátkozrakostí a věkem člověka. Krátkozrakost postihuje 30-40% obyvatelstva a v dnešní době je již považována za civilizační chorobu. Myopii korigujeme mínusovou brýlovou nebo kontaktní čočkou. 

Dalekozrakost (hypermetropie)

Dalekozrakost je vada lomivosti oka, které netvoří ostrý obraz na sítnici, ale za ní, v prostoru za okem. Jedná se o vadu do dálky, která se podle věku projevuje zhoršeným viděním, jak do dálky, tak do blízka. Korigujeme ji plusovými brýlovými nebo kontaktními čočkami. Její výskyt je velmi častý, postihuje až 50% populace. Nejčastěji se projevuje buď v předškolním věku, nebo po 40. roce života.

Astigmatismus

Astigmatismus je stav oka, při němž má oko ve svislém a vodorovném směru různé zakřivení. Kvůli tomuto různému zakřivení působí pak ve vodorovném směru na oku jiná dioptrie, než ve svislém. Toto různé zakřivení je dáno nejčastěji tvarem rohovky. Je vždy spojen buď s krátkozrakostí, nebo dalekozrakostí a lze korigovat kontaktními čočkami. Astigmatismus je jedna z nejčastějších lomivostních vad na oku, v nízkých hodnotách se vyskytuje u většiny jedinců.

Presbyopie - problém se čtením

Presbyopie je stav, kdy oko přestává v určitém věku vidět ostře do blízka. Postihuje všechny lidi v populaci a to ty, co již brýle nosí do dálky i ty, co je dosud nenosili. Jedná se o zcela normální stav a začíná se projevovat ve věku okolo 40-ti let. Příčinou je snížená pružnost oční čočky, což souvisí s postupujícím věkem. Oční čočka v oku plní funkci optického systému, který zajišťuje zaostřování na libovolnou vzdálenost.